Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Reklamační řád

Reklamační řád

  1. Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách či mylně dodaném zboží, do 3 dnů od převzetí zboží informovat prodávajícího elektronicky na e-mail info@sabri.cz nebo design@sabri.cz, či písemně na korespondenční adresu společnosti SABRI s.r.o., Vrchovina 13,  Nová Paka 509 01 (datum odeslání písemného upozornění do 3 pracovních dnů od doručení zboží). Předem se Vám omlouváme za vzniklé komplikace. Rádi bychom Vás ujistili, že se snažíme reklamace řešit co nejrychleji a nejlépe, jak je možné.
  2. Poškození zboží dopravou: Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned po jeho doručení přepravcem. Oznámení o zjištěných vadách způsobených přepravou (dopravcem), musí kupující učinit neprodleně po převzetí zásilky, max. do 48 hodin od převzetí zboží, a to přímo přepravní společnosti. (Příslušné formuláře kupující nalezne na webových stránkách dopravce). Po lhůtě 2 dnů od převzetí zboží, přepravci neberou na reklamaci již zřetel a nemůže být tedy poškození zboží řešeno a nemůže být tedy ani řešena bezplatná oprava / náhrada poničeného zboží firmou SABRI! Po učinění reklamace dopravci, informuje dopravce firmu SABRI. Prosíme, informujte o této vzniklé situaci i Vy přímo nás – firmu SABRI, abychom o situaci věděli a mohli co nejrychleji řešit Vaši reklamaci. V případě kladného vyjádření přepravce na danou reklamaci, bude poškozené zboží opraveno, v případě, že nebude oprava možná, tak bude  zdarma nahrazeno novým, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne informování firmy SABRI. Upozornění: dopravce při reklamaci většinou požaduje nafocené rozbité zboží, včetně fotografií a popisu obalových materiálů, ve kterých bylo zboží zabaleno (např. PPL). Některý dopravce (např. Česká Pošta), požaduje zejména fyzické donesení poškozeného zboží a celého balíku na pobočku, kde dojde k ověření) – Informujte se prosím u konkrétního dopravce na správný postup. Informace naleznete na webu daného dopravce.
  3. Reklamace vadného zboží: Kupující je povinen nahlásit reklamaci či mylně dodané zboží prodejci neprodleně po převzetí zboží, max. však do 3 pracovních dnů, a to e-mailem. Při informování o reklamaci písemnou formou (dopisem) na adresu firmy, se bere v úvahu datum odeslání reklamace, přičemž datum odeslání písemné reklamace by mělo být max. 3 pracovní dny ode dne dodání zásilky. Nutné je nahlásit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu), číslo objednávky a popsat, jaké zboží bylo špatně vyrobené či reklamaci jaké vady uplatňuje.  Prodávající dohodne s kupujícím následný postup (e-mailem či telefonicky). Zákazník je povinný zboží řádně zabalit (bublinková fólie, pěnové profily, pevná krabice…) aby nedošlo k dalšímu poškození zboží a prodejce zajistí na své náklady vyzvednutí reklamovaného zboží u zákazníka. Přepravní náklady v případě uznané reklamace, hradí prodejce. Přepravní náklady v případě neuznané reklamace, uhradí zákazník.
  4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného a neadekvátního používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulaci či vystavením zboží špatným podmínkám (voda, vlhkost, sluneční záření, ap.) a vadám vzniklým přirozenou funkcí materiálu (přirozenými vlastnostmi dřeva). Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Upozorňujeme, že předmětem reklamace není přirozený vzhled materiálu (kresba překližky, známky dřeva, přirozené vlastnosti materiálu) – takovéto reklamace nebudou uznány.
  5. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace, a to e-mailem. Na výslovné vyžádání zákazníka vyjádření o reklamaci proběhne zároveň formou dopisu zaslaného firmou SABRI na adresu zákazníka.
  6. Ostatní ustanovení a lhůty reklamace se řídí Obchodními podmínkami firmy SABRI s.r.o. a aktuálním Občanským zákoníkem České republiky.