Reklamační řád

 1. Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách či mylně dodaném zboží, do 3 dnů od převzetí zboží informovat prodávajícího elektronicky na e-mail info@sabri.cz či písemně na korespondenční adresu společnosti SABRI s.r.o., Vrchovina 13,  Nová Paka 509 01.
   

 2. Poškození zboží dopravou: Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned po jeho doručení přepravcem. Oznámení o zjištěných vadách způsobených přepravou (dopravcem), musí kupující učinit neprodleně po převzetí zásilky, max. do 48 hodin od převzetí zboží, a to přímo přepravní společnosti. Po lhůtě 2 dnů přepravci neberou na reklamaci již zřetel a nemůže být tedy poškození zboží řešeno a nemůže být tedy ani řešena náhrada poničeného zboží prodejcem (firmou SABRI)! Po učinění reklamace dopravci, informujte prosím o této situaci firmu SABRI do 7 dnů. V případě kladného vyjádření přepravce na danou reklamaci, bude poškozené zboží opraveno či nahrazeno novým.
   

 3. Reklamace vadného zboží: Kupující je povinen nahlásit reklamaci či mylně dodané zboží prodejci neprodleně po převzetí zboží, max. však do 3 pracovních dnů, a to písemně, e-mailem. Nutné je popsat zjištěné vady, pro které je zboží reklamováno. Prodávající dohodne s kupujícím následný postup. Nebude-li dohodnuto jinak, zboží nutno vrátit na adresu firmy SABRI, pečlivě a řádně zabalené, aby nedošlo k dalšímu poškození. Přepravní náklady uhradí firma SABRI.
   

 4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného a neadekvátního používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulaci či vystavením zboží špatným podmínkám (voda, vlhkost, sluneční záření, ap.) a vadám vzniklým přirozenou funkcí materiálu (přirozenými vlastnostmi dřeva). Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
   

 5. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 14 dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace.

 6. Ostatní ustanovení a lhůty reklamace se řídí Obchodními podmínkami firmy SABRI s.r.o. a aktuálním Občanským zákoníkem České republiky.

Přihlášení

Zapomněli jste heslo? Pošleme Vám nové.
Jste tu poprvé? Vytvořte si nový účet.