V případě dotazů nebo individuálních požadavků nás neváhejte kontaktovat info@sabri.cz

Nákupní košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Montážní návod a bezpečnostní upozornění k dřevěným produktům od SABRI

Čtěte pozorně montážní návod a bezpečnostní upozornění. Vždy dbejte na bezpečnost při používání dřevěných produktů na bezpečnost dětí! 

Produkty a dekorace od SABRI:

Dřevěné dekorace a produkty od SABRI® s.r.o.  jsou interiérové dekorace, navržené a vyráběné v České republice. Dekorace a produkty jsou autorskými motivy firmy SABRI a podléhají autorskému zákonu. Většina z výrobních procesů je ruční práce. Nejedná se o hračky pro děti, ale o bytové doplňky a dekorace do interiéru a „drobný nábytek“. Při jejich používání dbejte proto prosím na bezpečnost, zejména dětí!

Barvy a laky: Dekorace i boxy jsou ručně malované vodou ředitelnými barvami a laky určenými pro dětské dřevěné hračky, s atesty pro děti od 3 let. V malé míře používáme na některé detaily také akrylové (vodou ředitelné) barvy, též určenými pro děti od 3 let a fixy, zejména u dárkových bedýnek je to např. napsaný text. 

Použití: V případě dekorací, úložných boxů ani jiných produktů od SABRI, se nejedná se o hračky určené k hraní, ale o interiérové dekorace, úložné systémy a vybavení  interiéru.

Údržba dekorací: Dřevěné produkty SABRI®  jsou určené výhradně pro použití v interiéru. Ochraňujte je proto před pobytem ve vodě a vlhku. Ochraňujte je před dlouhodobějším působením slunečních paprsků, které by mohly způsobit vyblednutí barvy. V případě potřeby (při znečištění, zaprášení) boxu či dekorace, ji  lze přetřít vlhkým hadříkem a následně otřít do sucha.

Nástěnné dekorace:  Dekorace vyrábíme většinou z mdf tl. 1 cm (případně mdf jiné tloušťky, z překližky či masivního dřeva – dle popisu u konkrétního produktu). Jsou určené na zavěšení na zeď. Není-li uvedeno u produktu jinak, jsou na zadní straně jsou opatřeny úchyty pro bezpečné zavěšení na zeď. Nikoliv jen pouhými „háčky“, ale systémem dřevěného úchytu se zafrézovanou drážkou a rektifikační podložkou, která zajistí po zavěšení na zeď jednotnou mezeru dekorace od zdi (vyrovná nerovnosti zdi) a zároveň zajistí pevné uchycení na stěně (neviklá se, neprotáčí). Tento systém a nosnost úchytů je testovaný zkušebnou. Vždy je nutné použít vhodný montážní materiál (hmoždinky určené do typu zdi, na kterou dekoraci chcete pověsit) a ověřit a průběžně kontrolovat, že dekorace na zdi pevně drží. Drobné dekorace jsou vyrobeny z překližky/mdf tl. 6 mm a jsou určené pro nalepení oboustrannou samolepící páskou či vhodným lepidlem.

Úložné boxy a pojízdné boxy: Dřevěné/překližkové boxy od SABRI jsou interiérové dekorace/produkty, určené na uložení drobných a lehčích předmětů vyplývajících z velikosti boxu (pastelky, panenky, plyšáci, deky, stavebnice…) Většina boxů do regálu má nosnost cca 10 kg. Vyrobené jsou z výběrové překližky tl. 8-10 mm, převážně břízové. Pojízdné boxy jsou také vyrobené z překližky, dle velikosti a charakteru většinou z překližky tl. 8-12 mm (boxy z masívního dřeva i z tl. 2-2,5 cm) a jsou navíc opatřeny nábytkovými interiérovými kolečky s nosností do 20 kg. Všechny boxy jsou natřené vodou ředitelnými barvami (v několika vrstvách) a laky určenými pro dětské hračky (od 3 let).  Žádný box není určen na vození dětí a těžkých předmětů, které by ho mohly poškodit a především by mohlo dojít ke zranění či úrazu dítěte!

Bezpečnostní upozornění a varování:

 • Vždy dbejte na adekvátní užívání našich produktů a řádně zajistěte bezpečí dítěte!  Výrobce nenese odpovědnost za nestandardní či neadekvátní používání produktů (dekorací, boxů,..), v důsledku toho vzniklá zranění, škody či poškození zdraví či výrobku!
 • U nástěnných dekorací zajistěte správné a bezpečné uchycení ke zdi, s ohledem na druh zdi a použití adekvátních montážních materiálů pro danou zeď určených a ujistěte se, že dekorace na zdi pevně drží, neviklá se, aby nedošlo k pádu dekorace na dítě! Pevnost uchycení pravidelně kontrolujte.
 • Použijte několik způsobů jištění, zejména u velkoformátových dekorací. Větší a těžší dekorace neumisťujte nad postýlkou ani v místech, kde by je dítě mohlo strhnout na sebe a způsobit si zranění. Dbejte na bezpečné používání všech dekorací, aby  u výrobků nedošlo k případnému ulomení nebo odlepení drobných částí, magnetů, ap. a jejich polknutí dítětem či k jinému ohrožení života a zdraví dítěte. Žádné naše dekorace nejsou určené k hraní jako dětská hračka. Jsou interiérovými dekoracemi.
 • Pozor na skřípnutí dětských prstíků v kolečkách pojízdných boxů či ve víku úložných boxů!
 • Zabraňte jakémukoliv nestandardnímu používání produktů, kdy by mohlo dojít k úrazu či ohrožení zdraví dítěte! Zabraňte překlápění, jízdě dítěte v boxu, jízdě ze schodů, pádu dřevěného boxu z regálu, pádu boxu či dekorace na dítě, apod. Zabraňte dětem manipulaci s boxy, aby nemohlo dojít k pádu a zranění, pokud jejich fyzická vyspělost a věk neumožňují bezpečné zacházení s boxem.
 • Výrobce neručí za špatné uchycení dekorací na zeď či nezabezpečení bezpečí dítěte. Výrobce neručí za neuvážené umístění dekorace či boxu v interiéru, ani za neobezřetnost rodiče při manipulaci dětí s úložnými boxy. Varujeme před rizikem poranění vlivem pádu větších a těžších dřevěných boxů na dítě. Doporučujeme boxy umisťovat pouze do spodních částí úložných regálů či ponechat je jako úložné boxy v místnosti přímo na podlaze, případně opatřit pojízdnými kolečky pro snadnější manipulaci. Nenechávejte tyto boxy ve výškách na regálech a na místech, na které dítě vzhledem ke své výšce a věku špatně dosáhne a může dojít k pádu boxu na dítě! Vždy řádně zabezpečte, aby nemohlo dojít k jakémukoli zranění při manipulaci s boxem (ukládání, přenášení, zvedání do výšek, apod.) Mějte prosím na mysli váhu dřevěných dekorací a boxů a zvažte reálné schopnosti a fyzické možnosti dítěte, s ohledem na jeho věk, zda je schopné samo obsluhovat vyndávání boxů z regálu a ukládání do regálu. Doporučujeme dětem boxy z regálu vyndat dospělou osobou.
 • Výrobce neručí u produktů za vady způsobené nesprávným používáním, špatnou údržbou, ani za vady způsobené změnami vzniklými přirozenými procesy materiálu (dřeva).

Montážní návod nástěnné dřevěné dekorace:

K montáži závěsné dekorace  potřebujete následující komponenty a zařízení: 

Elektrickou vrtačku, vrták (typ dle konstrukce do které se bude vrtat, např. vidiový), hmoždinku (typ dle konstrukce do které se bude dekorace upevňovat), skobičku určenou na zašroubování do hmoždinky, kladívko (na zatlučení hmoždinky), kombinované kleště (na zašroubování skobičky), svinovací metr, případně vysavač, vodováhu, tužku.

Doporučený postup montáže:

 • Připravte si závěsnou dekoraci vč. výše uvedeného nářadí. Vyberte místo (např. na zdi) kam hodláte dekoraci umístit a vytvořte si potřebný pracovní prostor.
 • Dekoraci otočte zadní stranou nahoru (doporučujeme položit např. na měkkou látku aby nedošlo k odření lícové strany dekorace) a svinovacím metrem změřte rozteč závěsů.

V případě, že je závěs pouze jeden rozteč měřit nemusíte. Na určeném místě (na zdi) proveďte rozměření závěsů tak, aby dekorace byla umístěna dle Vašich představ.  V případě dvou či tří závěsového systému můžete k rozměřování použít vodováhu pro lepší zajištění “vodoroviny”.

 • Po rozměření přistupte k vrtání otvorů (do zdi). Vrtačku používejte v souladu s pokyny výrobce vrtačky resp. vrtáku. Průměr vrtáku zvolte dle použitého průměru hmoždinky. Při aplikaci hmoždinky do zdiva postupujte v souladu s pokyny výrobce hmoždinky, zpravidla takto: vyvrtání otvoru, vysátí přebytečného materiálu z vyvrtaného otvoru, zasunutí (zatlučení) hmoždinky do otvoru. Poté přistupte k zašroubování skobičky do hmoždinky (opět v souladu s předpisy výrobce hmoždinky), v případě že jde zašroubování skobičky ztuha použijte kombinované kleště. Skobičku nezašroubovávejte až do konce, svislou část skobičky zašroubujte do takové vzdálenosti od zdi, aby mezi skobičkou a zdí byla vzdálenost shodná s tloušťkou dřevěného úchytu na zadní straně dekorace. Takto pokračujte i s ostatními závěsy na zdi. Když máte připraven stejný počet závěsů na zdi jako je na dekoraci, přistupte k zavěšení samotné dekorace. Vyfrézované drážky v zadní straně dekorace slouží k tomu, aby do ní byla vodorovným způsobem zasunuta skobička, otočená volnou částí nahoru. Pokud máte dekoraci vyfrézovanými otvory vodorovně nasunutou na skobičky, zasuňte dekoraci směrem “dolů”, tak aby byla skobička pevně zavlíknuta za dřevěný vymezující hranolek.
 • Při správné aplikaci je dekorace pevným způsobem “ukotvena” u zdi, tudíž v případě “jednozávěsových” dekorací drží v poloze do které ji natočíte. Pokud dekorace není pevně ukotvena, opakujte postup s větším zapuštěním skobičky do hmoždinky.

Dobré rady k montáži:

1)  Při šroubování skobičky, dochází k protáčení hmoždinky: Otvor pro hmoždinku je příliš velký, použijte větší průměr hmoždinky, nebo jiný typ hmoždinky. Případně přistupte k vyvrtání otvoru v jiné části zdi.

2)  Dekorace na zdi (či jiném podkladu) nedrží pevně: Zkuste provést utažení skobiček v hmoždinkách, pokud je stále “volná”, může být problém v nerovnosti stěny. Poté můžete přistoupit k montáži dekorace na jiné místo či vyrovnání podkladu.

3)  Je důležité zvolit správný typ a průměr hmoždinky vč. skobičky: Zvolený typ je závislý na druhu podkladu (zdi). Např. je diametrální rozdíl mezi hmoždinkou do plných cihel a do lehčených betonů (např. Ytong, Hebel, Porfix). V případě, že si nejste jisti typem podkladu či zvoleným druhem hmoždinky poraďte se v obchodě s kotevní technikou či jiným odborníkem.  K dekoraci je dodávána hmoždinka se skobičkou určená do plných cihel, v případě, že máte jiný podklad, zakupte hmoždinku vhodnou do Vaší zdi.

4)  Jak poznáte správně osazenou hmoždinku? Do osazené hmoždinky našroubujte skobičku (do finální hloubky), poté zkuste skobičku uchopit rukou nebo kleštěmi. Správně osazená skobička s hmoždinkou nejde v žádném případě vyjmout. Pokud se Vám podařilo zašroubovanou skobičku vyjmout, není provedena správně a musíte opakovat postup a osadit ji znovu.

5)  Proč mají dekorace podložky?  Zadní závěsy na dekoraci vč. distančních podložek jsou proto, aby dekorace nebyla umístěna přímo na podkladu (zdi). Tím že je dekorace umístěna částečně od pokladu (zdi), vizuálně lépe vyrovná případné nerovnosti podkladu (zdi).

Česká koruna CZK
Česká koruna EUR
Přihlášení zavřít

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro úpravu zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly zajímavé.